×
دقيق القمح الصلب - Annuaire des Entreprises Algériennes El Mouchir

دقيق القمح الصلب

دقيق القمح الصلب

الإتصال

شركة SOSEMIE / Semoulerie Minoterie l'Etoile

17، Cité Benaissa، Beni Mered.Bp136، Blida، Algeria، البليدة، 09130

contact@sosemie.com

0560 09 33 33

لا يوجد رقم هاتف أرضي رئيسي

025 42 08 83
      025 42 08 92

Sosémie