×
دقيق القمح الصلب - Annuaire des Entreprises Algériennes El Mouchir

دقيق القمح الصلب

دقيق القمح الصلب

الإتصال

SIM / Semoulerie Industrielle de la Mitidja

Zone industrielle de Ain Romana.Bp 51bis.09210,Blida,Algérie,09210

contact@groupesim.com

025 24 79 79
      025 24 79 60
      025 38 11 04
      0550 90 29 19
      0550 90 29 20
      0550 90 29 21

لا يوجد رقم هاتف أرضي رئيسي

025 24 78 59
      025 38 11 05