×
منصبة الرفع - Annuaire des Entreprises Algériennes El Mouchir

منصبة الرفع

منصبة الرفع

الإتصال

MBRH Machinery

Cité CAMS, lot n°04 Groupe D, 2 émé étage .Dar EL Beida

mbrh.machine@gmail.com
      info@mbrh-dz.com

0550 28 40 09
      0550 29 36 10
      0550 29 36 11
      0550 29 36 12
      0550 29 36 13

044 02 62 83

لا يوجد رقم هاتف فاكس رئيسي