×
Zima - Annuaire des Entreprises Algériennes El Mouchir

Contact

El Hamiz Wholesale Food / Hamadi Unit / Zima

Local n ° 1.Unit Ouled Brahim.Hamadi, Boumerdes, Algeria

zima_rad@yahoo.fr
      recpetion@sarlelhamiz.com

0770 87 62 49

023 86 73 24
      024 93 37 82

023 86 73 24
      024 93 37 81

Zima / Zwin / Para Energy / drink Tasty